Naturalny staw kąpielowy jest kąpieliskiem wyjątkowym. Z jednej strony pełni funkcję dekoracyjną – jest prawdziwą ozdobą ogrodu, parku czy innego terenu, na którym się znajduje, z drugiej – stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury. Woda w prawidłowo zaprojektowanym i utrzymanym stawie kąpielowym spełnia surowe wymagania sanitarne, choć jej oczyszczanie odbywa się w sposób całkowicie naturalny, bez użycia chloru, ozonu oraz innych substancji chemicznych. Zastosowanie biologicznych i mechanicznych metod filtracji wody umożliwia zachowanie w stawie kąpielowym naturalnej równowagi biologicznej. W takich warunkach zachodzi proces samooczyszczania się wody, który jest wspomagany przez odpowiednie substraty mineralne i złoża wulkaniczne, ekologiczne preparaty bakteryjne, a także zaawansowane technologicznie urządzenia filtracyjne.

Ekologiczne stawy kąpielowe występują w różnych rodzajach, wielkościach i formach, mogą też znacznie różnić się od siebie poziomem standardu. Z założenia każdy ekologiczny staw kąpielowy powinien składać się z trzech części: kąpielowej, roślinnej oraz regeneracyjno-filtracyjnej, która odpowiada za oczyszczanie się wody w stawie kąpielowym. W zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych, wspomagających uzdatnianie wody, proponujemy wykonanie stawu kąpielowego:

ekstensywnego

najprostszy rodzaj stawu, w którym oczyszczanie wody obywa się w sposób naturalny, bez udziału skomplikowanych urządzeń technicznych i drogich systemów filtracyjnych. Cena od 600 zł/m2 tafli wody

intensywnego

w którym uzdatnianie wody, choć nadal odbywa się naturalnie, wspomagane jest przez zaawansowane technicznie urządzenia filtracyjne. Cena od 1 000 zł/m2 tafli wody

Wielkość ekologicznych stawów kąpielowych zależy od wielu czynników. Na ogół tego typu zbiorniki wodne obejmują powierzchnię 150 m² w górę. Klienci, którzy dysponują mniejszym terenem, mogą zdecydować się na ministaw kąpielowy, czyli kąpielowe oczko wodne (do 50 m²), które nie wymaga pozwolenia budowlanego.

Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu naturalnych stawów kąpielowych i ekostawów o różnym standardzie, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i klientów prywatnych. Projektujemy i wykonujemy od podstaw ekologiczne stawy kąpielowe, a także przebudowujemy stawy już istniejące, które wymagają poprawy.

Usługi świadczymy kompleksowo, naszym klientom zapewniamy:

  • doradztwo w wyborze rodzaju stawu kąpielowego i zastosowanych rozwiązań technicznych (uwzględniając oczekiwania, możliwości terenu oraz założenia budżetowe),
  • pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę ekologicznego stawu do kąpieli,
  • całościowe wykonanie naturalnego stawu kąpielowego, ekostawu lub kąpielowego oczka wodnego (projekt i realizacja),
  • obsługę eksploatacyjną wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych (obejmującą m.in.: serwis urządzeń, prace pielęgnacyjne itp.),
  • możliwość wykonywania okresowych badań jakości wody w ekologicznym stawie kąpielowym,
  • dostęp do wysokiej jakości naturalnych preparatów bakteryjnych oraz mieszanek minerałów i złóż, których jesteśmy producentem,
  • dostęp do uprawianych przez nas w sposób ekologiczny roślin wodnych: repozycyjnych i typowo ozdobnych (sadzonki oraz rośliny dorosłe),
  • dostęp do sprawdzonych przez nas akcesoriów służących do pielęgnacji naturalnych stawów kąpielowych.

Roman Bloch
prezes zarządu

Hydroidea Sp. z o.o Sp.k.
ul. Szachowa 1 budynek OKW lok. B11
04-894 Warszawa, woj. mazowieckie

tel./fax: 22 610 17 72
mobile: +48 519 619 519
biuro@stawykapielowe.com